1 year ago

làm bằng cấp 3 giả

Thế nhưng, trên mạng từng lớp, các bạn trẻ đưa chuyện này ra bỡn cợt, có hẳn trào lưu hỏi thăm nhau: “Mày thích vào thùng xốp không?" rất rùng rợn.